Duurzame nieuwbouw in Amersfoort

27-08-2021
346 keer bekeken

CO2-reductie en overstappen op duurzame bronnen van warmte en energie. Realiseren van een circulaire (bouw) economie. Het aanbieden van nieuwe, duurzame vormen van mobiliteit. En de inrichting van een klimaatbestendige, groene en gezonde stad. Het toekomstbestendig maken van onze stad is niet niks!

Als gemeente willen wij voorkomen dat deze opgaven nóg groter worden. Daarnaast biedt nieuwbouw kansen om deze opgaven te realiseren. Samen met ontwikkelaars, corporaties en andere stakeholders onderzoekt de gemeente hoe nieuwbouw een impuls kan zijn en kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze stad.

Duurzame nieuwbouw vraagt om integraal werken, samen opzoek gaan naar gebiedsspecifieke kansen en uitdagingen, en zo vroeg mogelijk het goede gesprek voeren. Van ingebouwde nestkasten ter bevordering van onze biodiversiteit tot aan het aanbieden van deelmobiliteit, duurzame maatregelen zien wij graag zo vroeg mogelijk in het ontwerp. Want voor duurzaamheid geldt: hoe eerder, hoe beter, hoe makkelijker en goedkoper het eindresultaat.

De nieuwe Leidraad Duurzame Nieuwbouw

Deze zomer hebben wij onze Leidraad Duurzame Nieuwbouw herijkt. Collega's van Duurzame Stad, projectleiders van Programma's en Projecten, en verschillende ontwikkelaars en corporaties hebben feedback geleverd en meegedacht. Opgedane kennis uit projecten, nieuwe duurzame inspiratie, en een werkwijzer voor de gevraagde duurzaamheidsvisie en het duurzaamheidsplan zijn toegevoegd.

'Om een project zo duurzaam mogelijk te realiseren is het belangrijk om ambities niet te stapelen maar integraal af te wegen op basis van de kansen en uitdagingen van het gebied. De leidraad helpt ons om vroegtijdig het juiste gesprek te voeren en duurzaamheid een goede plek te geven in het ontwerp.' - Noortje van der Have – Senior gebiedsontwikkelaar De Alliantie

Het doel van de leidraad is om in projecten zo vroeg mogelijk het gesprek te voeren over de duurzaamheidsopgaven waar we voor staan en te bepalen hoe het project hieraan kan bijdragen. Dit document helpt om dit gesprek te voeren en schept duidelijkheid over wat er wanneer van elkaar wordt verwacht. Daarnaast willen we elkaar inspireren ten behoeve van optimale duurzame projectontwikkeling. De leidraad Duurzame Nieuwbouw is bedoeld voor projectmanagers, ontwikkelaars en adviseurs in gebiedsontwikkeling en nieuwbouw.

De leidraad Duurzame Nieuwbouw is een levend document, dus heeft u vragen of nieuwe ideeën dan horen wij dit heel graag. U kunt dan mailen naar de adviseurs duurzaamheid via duurzamestad@amersfoort.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen