Lijsttrekkersdebat over Duurzaamheid

15-02-2022
354 keer bekeken

In het Eemhuis debatteerden lijsttrekkers van de lokale partijen over het duurzamer maken van de stad. Kees Hoogendijk van RTV Utrecht en Susanne Euser van de Jonge Klimaat Beweging vroegen de Amersfoortse politici naar hun ideeën en concrete plannen.

Kijk het debat terug in de video:

Naar aanloop van het debat keken wij alvast vooruit met Amersfoorter en duurzaamheidsambassadeur Christiaan Kraaijenhagen:

Hallo Christiaan,

Waarom komt er een debat dat specifiek over het onderwerp duurzaamheid gaat?

Duurzaamheid is steeds vaker onderwerp van gesprek. Veel mensen weten wel dat er wat moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan en dat hun eigen gedrag ook invloed heeft. Tegelijkertijd weten ze vaak niet wat er al wordt gedaan en wat er precies van hen wordt verwacht.

Meer duidelijkheid is belangrijk en inwoners stellen terechte vragen. Doet de gemeente genoeg? En wat merk je als inwoner hiervan? Daarom is het belangrijk om te horen wat de politieke partijen van plan zijn. Het lijsttrekkersdebat over duurzaamheid is dé kans om hier een goed gesprek over te voeren.

En waarom is het voor Amersfoorters interessant om het debat te volgen?

In het debat gaat het over herkenbare vragen van inwoners. Wat gaat de politiek doen om te zorgen dat mijn huurhuis beter wordt geïsoleerd? Moet mijn huis ook van het aardgas af? Zo ja, wanneer en hoe? Hoe willen de partijen samenwerken met inwoners en ondernemers om Amersfoort te verduurzamen?

De lijststrekkers worden uitgedaagd om hun standpunten duidelijk te maken en met elkaar het debat aan te gaan. Dit gebeurt onder leiding van een journalist van RTV Utrecht en een jongere van de Jonge Klimaat Beweging. Wij -de duurzaamheidsambassadeurs- stellen ook kritische vragen, zodat inwoners een duidelijke mening kunnen vormen over de ideeën van de verschillende partijen en lijsttrekkers.

Het debat in 2018

Wie zijn de duurzaamheidsambassadeurs?

Het is een groep van ondernemers, publieke pioniers en bovenal betrokken Amersfoorters. In totaal zijn we met acht mensen. Iedere ambassadeur heeft een eigen expertise. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energie, circulaire economie of vergroening.

Wat doet een duurzaamheidsambassadeur verder?

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en het college. Dit doen we onder andere door goede voorbeelden op te halen uit andere delen van het land. Ook kijken we samen met de raad en wethouders terug op het duurzaamheidsbeleid over de afgelopen jaren.

Daarnaast gaan we in gesprek met inwoners van Amersfoort en halen we vragen op. Veel van deze vragen komen langs tijdens het lijsttrekkersdebat op 24 februari. Dus zeker de moeite waard om aanwezig te zijn of het debat via de livestream te volgen! Je kan je gratis aanmelden. De dan geldende coronaregels worden gehanteerd.

Aanmelden via: www.bibliotheekeemland.nl/duurzaamheidsdebat.html

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen