Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

21-07-2020

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die meehelpen bij het creëren van een circulaire economie en CO₂-neutrale stad.

De vier projecten die dit jaar geld uit dit fonds ontvangen, dragen bij aan hergebruik van grondstoffen en aan meer groen in Amersfoort.

Voor dertien projecten is een subsidieaanvraag gedaan. Vier daarvan krijgen na beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie een financiële ondersteuning:

  • De Stadszagerij is een houtzagerij die Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming geven. Daarnaast bieden zij mensen met een begeleidingsvraag de kans om ambachtelijke kennis in houtbewerking op te doen.
  • Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen, waarin wordt gekozen voor materialen die zijn gericht op oneindigheid, zonder slijtage, onderhoud, veroudering of andere reden tot vervanging of vernietiging.
  • Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform.
  • Door Tree Collective Lab wordt een pilot uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoeveel het planten van een boom (financieel) oplevert. De resultaten van dit project worden gebruikt om nieuwe partijen te betrekken om te investeren in bomen.

Een van de voorwaarden om een bijdrage uit het fonds te krijgen, is dat minimaal de helft van de financiering van een project uit eigen geld bestaat. De vier projecten ontvangen in totaal 179.500 euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/toekomstfonds.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen