Handvatten voor circulariteit in de woningbouw

19-08-2021

Met circulair bouwen kan een enorme impact bereikt worden, omdat het hier gaat om gigantische materiaalstromen. Daarin kunnen we en moeten we een grote bijdrage leveren vanwege de grote bouwopgave. Het blijkt echter nog vaak lastig om circulariteit goed te borgen in het ontwikkelproces.

Om echt circulaire woningbouw te realiseren, moet vanuit een integrale blik worden gekeken. Circulariteit gaat namelijk verder dan alleen het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

De Circulaire Roadmap

Deze laat zien hoe nieuwbouw binnen de stad zo duurzaam mogelijk is te ontwerpen, te bouwen en beheren.  En helpt gemeenten en ontwikkelaars bij het nemen van de stappen en maken van keuzes om circulariteit bij de start van het ontwerp en bouw van de woningen mee te nemen. In de roadmap is te lezen hoe dit is toegepast bij de Amersfoortse nieuwbouwwijk CommonWoods. Op het ongebruikte manegeterrein wordt stedenbouw gecombineerd met de natuur. Voor deze wijk zijn hoge ambities gesteld aan circulariteit en duurzaamheid. Alle woningen worden bijvoorbeeld aangesloten op een gezamenlijk smartgrid. Om zo elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Er komt een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water. En wat natuurlijk fantastisch is dat het groen wordt verweven met de stad. Dat brengt allerlei voordelen met zich mee voor de biodiversiteit.

De Roadmap Circulair Ontwikkelen is tot stand gekomen met een bijdrage uit het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen